Artikelen

Over Philip Abraham Kohnstamm, oprichter van het IKOS

Inleiding van dr. Henk Kuindersma over het werk van Kohnstamm en zijn inspiratie voor de hedendaagse godsdienstpedagogiek.
Download

Perhaps speaks God also in fantasy language

PC GVO project Robin en God op de Internationale Conferentie Kindertheologie 2017.
Download

Met leerlingen in gesprek over aanslagen en geweld

Tips om met leerlingen in gesprek te gaan over aan moeilijk onderwerp, zoals aanslagen en geweld.
Download

Dierbare Dingen Doosje

Wat is voor leerlingen zo belangrijk dat ze het wel in een doosje zou willen doen en altijd bij zich houden? Dat is het uitgangspunt van de werkvorm die in deze Nieuwsbrief Dialoog School wordt beschreven.
Download

Zorg dat je altijd een aardappel in je bureaula hebt liggen

Een inspirerend verhaal over hoe door middel van een aardappel allerlei nieuwe en verrassende werkvormen bedacht werden.
Download

Theologiseren met kinderen - Wie is Maria? (2)

Uitgewerkt verslag van de tweede bijeenkomst Theologiseren met kinderen rond het thema/de onderzoeksvraag 'Wie is Maria?'
Bijbehorend verhaal staan in de lessendatabank > verhalen.
Download

Theologiseren met kinderen - Wie is Maria? (1)

Uitgewerkt verslag van de eerste bijeenkomst Theologiseren met kinderen rond het thema/de onderzoeksvraag 'Wie is Maria?'
Bijbehorende verhalen staan in de lessendatabank > verhalen.
Download

In de klas praten over het begin

Openbare basisscholen horen volgens de Wet op het primair onderwijs hun leerlingen GVO en HVO aan te bieden. Er moet aandacht geschonken worden aan godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en aan de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Daarbij worden grote vragen niet geschuwd.
Een artikel uit de Leeuwarder Courant.
Download

Kerkraam maken in de Kinderboekenweek

Voor de zesde keer heeft het Centrum voor Levensbeschouwing een leskatern samengesteld bij het thema van de Kinderboekenweek. Deze keer staat scheppingsverhalen centraal.
Lees het artikel dat hierover verscheen in het Friesch Dagblad.
Download

Een lied aanleren

Een artikel van GVO en muziekdocente Janey Keuning over het aanleren van een lied volgens het totaliteitsprincipe.
Download

De samenleesverhalen: een unieke kans voor lessen wereldreligies in de onderbouw

De gemeenschappelijke verhalen in Bijbel en Koran bieden de onderbouw van het basisonderwijs een unieke kans om kinderen het gevoel te geven dat ze erbij horen.
Download

Meer dan 'een vleugje' levensbeschouwing

Het openbaar onderwijs biedt meer dan 'een vleugje' levensbeschouwing. Dat is de reactie van VOS/ABB op een commentaar in Trouw.
Levensbeschouwing is op weg een volwaardig vakgebied te worden. Daarnaast is er zoveel vraag naar gekwalificeerde leerkrachten voor de lessen godsdienst en humanistische vorming (g/hvo), dat de scholen op wachtlijsten terecht komen.
Download

Biblioloog - bijbelverhalen creatief beleven en verstaan

Een nieuwe aanpak van Bijbelverhalen vraagt de aandacht. Biblioloog is de naam. In de godsdienstles, leerhuizen en vieringen blijkt biblioloog toepasbaar. leeftijd, groepsgrootte en voorkennis doen er niet toe. In de GVO lessen is biblioloog ook zeker het proberen waard.
Biblioloog staat eigenlijk voor het gesprek, voor de dialoog met de Bijbel. Maar daaraan gaat wel het nodige vooraf. het vertellen van fragmenten uit Bijbelverhalen. Je als hoorder inleven in personen. En vanuit jezelf reageren op dingen.
Download

Over die God kan ik eindeloos vertellen

Artkel van ds. Nico ter Linden over het vertellen van bijbelverhalen.
Geschreven voor het IKOS Onderwijsblad jrg. 21 nr. 4, oktober 2010 in het kader van het jaarthema 'verhalen vertellen'.
Download

Theologiseren met kleuters

Theologiseren met kleuters kan dat? Dat is een interessante vraag. De ervaring leert dat kleuters bij bijbelverhalen heel verrassende opmerkingen kunnen maken. En soms stellen ze de meest onverwachte vragen over God. Maar is dat niet heel incidenteel en sterk afhankelijk van het toevallige moment? Kun je met regelmaat theologische gesprekken met kleuters voeren? Of is dat nog te veel gevraagd?
Deze bijdrage van Henk Kuindersma aan de ontwikkeling van theologiseren met kinderen is geïnspireerd op een artikel van Angela Kunze-Beiküfner.
Download

Theologiseren met kinderen

Onder de titel 'Aan de slag met Ruth' laat Henk Kuindersma in een interactieve workshop leerkrachten GVO kennismaken met de vakdidactiek 'Verwonderen en Ontdekken'. Een verslag van de workshop op de GVO en HVO studiedag op 23 juni 2009.
Download

Symboliseren in de godsdienstles

Enkele notities bij de powerpointpresentatie Symboliseren in de godsdienstles, gehouden door Henk Kuindersma op gelijknamige studiemiddagen G/HVO in 2009.
Download

Symbooldidactiek als rijke en uitdagende leeromgeving

Achtergronden bij de studiemiddagen G/HVO 2009. Door Henk Kuindersma.
Download