Scholing en activiteiten

VONKT organiseert namens PC GVO de nascholing van de GVO-docenten.

G/HVO
Opleiding GVO en HVO meer info >
GVO
Activerende didactiek in de GVO-les - Een cursus over de principes van coöperatief leren. meer info >
Differentieren is te leren! - Een praktische cursus die handvaten biedt voor het differentiëren in de GVO-les. meer info >
Een rijke leeromgeving voor je GVO-les meer info >
Filosoferen met kinderen meer info >
GVO met verhalend ontwerpen - Geschikt als basis- en vervolgcursus. meer info >
Jona en Joenoes - Lessen ontwerpen met de verhalen over Jona en Joenoes. meer info >
Kinderen met een rugzakje - Wie zijn zij en hoe ga je met hen om in de GVO-les? meer info >
Klassenmanagement en groepsdynamiek meer info >
Lessen rond verlieservaringen meer info >
Meer met muziek in de GVO-les meer info >
Stel je een boom voor... - Aan de hand van een symboolthema op zoek gaan naar verschillen en dwarsverbanden tussen religies. meer info >
Vriendschap - Jij hoort erbij! - Cursus ter voorbereiding op de Kinderboekenweek 2018. meer info >
Wat is waar? - Over wetenschap en levensbeschouwing. meer info >
Wie is Koning? - Over Saul, Salomo, David en al die andere koningen... meer info >
Intervisie
Intervisie GVO regio Midden meer info >
Intervisie GVO regio Noord meer info >
Intervisie GVO regio West meer info >
Overig
Verhalen leven! - PC GVO studiedag meer info >

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar mail@zinvolleronderwijs.nl