Waar je hart vol van is...

Hoe mijn geloof mijn docent-zijn beïnvloedt.

 

Deze cursus start je met zelf woorden te geven aan wat je gelooft.
Vooraf maak je namelijk een korte levensbeschouwelijke autobiografie als ‘huiswerk’-opdracht. Je vertelt daarin over de traditie waarin je opgroeide en jouw persoonlijke geloofsgroei. Je blikt terug op de ontwikkeling van jouw visie op religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen. Je beschrijft waar je nu staat ten opzichte van de Joods-Christelijke traditie. Je geeft aan hoe jij de vertaalslag daarvan maakt naar onze (multiculturele) samenleving en hoe je dit als PC GVO-docent communiceert.

Er zal aandacht besteed worden aan persoonlijke identiteit versus professionele identiteit. Welke invloed hebben zij op elkaar? Zijn er verschillen? Zijn er grenzen? Biedt een doorleefde persoonlijke identiteit meerwaarde aan je beroepsuitoefening?

Ook krijg tijdens de cursus een Bijbeltekst met daarbij de vraag: hoe lees jij dit en hoe vertaal jij dit naar je PC GVO-les?

In de cursus gaan we ook in op de kritische vragen die je tijdens je les ongetwijfeld krijgt over het geloof in God en ‘wonderlijke’ verhalen uit de Bijbel. Ook bespreken we hoe je om kunt gaan met ‘lastige’ vragen over wat je zelf gelooft.

Je werkt binnen de context van het openbaar onderwijs. Welke invloed heeft dat op jouw les? Wat doe je juist wel? En wat juist niet?
In hoeverre houd jij rekening met ‘religieuze gevoeligheden’ bij directie en/of team?
Welke invloed hebben ouders op jouw les?
Op veel plaatsen heb je te maken met een Zendende Instantie of een Plaatselijke Werkgroep. In hoeverre laat jij je lessen bepalen door hun ‘kleur en geur’?
Zingen, bidden, collecteren zijn vertrouwde aspecten binnen het christendom. Welke plek krijgen zij al dan niet binnen jouw les en hoe maak je je keuzes?

Kortom: we doen in deze cursus een beroep op je (leer-)vermogen om vanuit jouw persoonlijk geloof de Joods-Christelijke traditie op een open wijze en met oog voor de context van de openbare school te communiceren.

 

Cursusleider
Marjon Jongsma-Alberts, regiobegeleider PC GVO

 

Cursusinformatie

Doelgroep: GVO-docenten
Kosten: scholing PC GVO
Meer informatie:

Deze cursus omvat 2 x 3 of 1 x 6 contacturen en een thuisopdracht van 2 uren.
Met het oog op het leerrendement is de thuisopdracht verplicht.

Nascholingspunten: 8
Contact:

2017-18 Goes inschrijven »

De Levensbron (Herv. Gemeente), GOES
27-01-2018 van 10:00 tot 16:30

2017-18 Groningen inschrijving gesloten

Stenden hogeschool Groningen, GRONINGEN
17-01-2018 van 15:00 tot 18:00
Stenden hogeschool Groningen, GRONINGEN
07-02-2018 van 15:00 tot 18:00

2017-18 Zwolle inschrijving gesloten

De Bagijnehof [Oosterkerk], ZWOLLE
19-01-2018 van 15:00 tot 18:00
De Bagijnehof [Oosterkerk], ZWOLLE
09-02-2018 van 15:00 tot 18:00

Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar info@gvo-plein.nl