GVO-plein is een initiatief van het Centrum voor Levensbeschouwing

GVO-plein bevat een uitgebreide lessendatabank, alle lessen van de methode IKOS onderwijs, interessante artikelen en het nascholingsaanbod van het Protestants Centrum GVO.
De lessendatabase bevat GVO-lessen rond diverse thema’s en wereldreligies, Bijbellessen, verhalen, spellen en spelen, en werkvormen. Jaarlijks wordt de lessendatabase met ca. 25 nieuwe lessen aangevuld en worden ca. 10 lessen geactualiseerd.

Via een digitale Nieuwsbrief worden abonnees geïnformeerd over nieuwe thema's en lessen.

Abonnement
Om toegang te krijgen tot de lessendatabase van GVO-plein hebt u een account nodig.
Via de knop LID WORDEN kan een account aangevraagd worden.

Het lidmaatschap kost € 45 per kalenderjaar. Een abonnement op de methode IKOS onderwijs is gekoppeld aan het lidmaatschap van GVO-plein.
Opzeggingen uitsluitend per mail vóór 1 december naar info@centrumvoorlevensbeschouwing.nl

Bronvermelding en gebruik
Het Centrum voor Levensbeschouwing heeft van rechthebbenden toestemming voor overname t.b.v. de lessen. Het is abonnees toegestaan het werkmateriaal voor intern gebruik te kopiëren. Overname uit de lessen is zonder voorafgaande toestemming van het Centrum voor Levensbeschouwing niet toegestaan.

IKOS onderwijs
IKOS onderwijs is een methode voor eigentijds en betekenisvol GVO in het primair openbaar onderwijs. De methode richt zich op onder-, midden- en bovenbouw.
Redactie: Alja Streutker, Pieter Witteveen en Jik van der Laan (eindredactie)
Meer informatie over de uitgangspunten op de website van Landelijk IKOS.

 


Hebt u nieuws, tips, een interessant artikel of lesmateriaal dat u wilt delen met uw collega's? Mail naar info@gvo-plein.nl